1 Yorum Yapılmış
  1. Avatar icon png

    İslam Anayasası

    18 Mayıs 2022

    Bu, Hilâfet Devleti’nin anayasa tasarısıdır. Bunu İslam Devleti’nin vakıası, şekli, nizâmları, tatbik edeceği İslâmî nizâmlar ve hükümler hakkında fikir edinsinler diye Müslümanlara arz ediyoruz ki Hilâfet Devleti’ni kurup Allah’ın indirdikleri ile yönetimi geri getirmek için çalışsınlar. Bu Anayasa, İslâmî ‘Akîde’den kaynaklanmış ve delil kuvvetine göre şer’î hükümlerden alınmış bir İslâm Anayasadır. Allah’ın Kitâbı, Rasulü’nün Sünneti ile bunların irşâd ettiği Sahâbe’nin İcmâ’ı ve Kıyas, bu Anayasanın alındığı temelidir. Bu, başkası değil, ancak bir İslâmî Anayasa’dır. İslam’dan olmayan hiçbir şey içermez. Belli bir ülkeye veya belli bir beldeye has değil, bilakis İslâmî Âlem, hatta tüm dünya çapında Hilâfet Devleti’ne aittir. Zîra Hilâfet Devleti, İslam’ı bir Hidâyet ve Nûr Risâleti olarak tüm dünyaya taşıyacak, tüm dünyanın işlerini yürütecek, tüm dünyayı kucağında bütünleştirecek ve tüm dünyada İslâmî hükümleri tatbik edecektir.

Yorumunuz başarıyla gönderildi. Editör onayından geçtikten sonra sayfada yayınlanacaktır.
Yorumunuz iletilirken bir hatayla karşılaşıldı. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.